شعر

10.22081/hk.2019.70095

شعر


فکر می‌کنم

اسماعیل الله‌دادی

فکر می‌کنم به آن سری که روی نیزه بود

فکر می‌کنم همین که روی نیزه

سر

بلند شد

سربلند شد      

 

 

خدا پشت و پناه او

اکرم‌سادات هاشمی‌پور

عمویم مشک را برده

که آب از رود بردارد

تمام رود را شاید

میان مشک بگذارد

 

نه عمه سر درآورده

نه بابا از نگاه او

به سمت علقمه رفته

خدا پشت و پناه او

 

شبیه مشک خود حالا

کنار رود جامانده

دعا و گریه‌های ما

عمو را برنگردانده

CAPTCHA Image