آلبوم - پروانه هستم

10.22081/hk.2019.67944

آلبوم - پروانه هستم


آلبوم

سیدامیرحسین صالحی-15ساله - قم

غزل‌ها را چکیدم تا

به روی یادگاری‌ها

تمام شب غزل گفتم

 کنار بی‌قراری‌ها

 

غزل معنای تنهایی،

غزل یعنی که دریایی

غزل در اوج سختی شد

صدای بردباری‌ها

 

ندارد طاقت من را

شبی دیگر به روی خود

غزل‌ها را نهفتم در

میان یادگاری‌ها

******

 

پروانه هستم

عباس صفری- کلاس دهم- قم

وقتی نگاهم می‌کنی پروانه هستم

با هر کسی غیر از تو من بیگانه هستم

خودکار در دستم برایت می‌نویسد

پیدا و پنهانم تویی دیوانه هستم

یک شاخه‌ی خشکیده‌ی گل بین گلدان

محتاج آبم، گوشه‌ی گل‌خانه هستم

من ساحلی هستم که می‌خواهم بدانی

در رو‌به‌روی موج تو صد شانه هستم

CAPTCHA Image