باران

10.22081/hk.2019.67581

باران


سمیرا اصلانی- تهران

زیر باران

چترها قد کشیدند

ناودان‌ها

آواز خواندند

پرنده‌ها

در لانه‌های‌شان

خوابیدند

اما کودک

گل‌فروش

گل‌هایش را نفروخت

CAPTCHA Image