فهرست سلام‌بچه‌ها خرداد 98

10.22081/hk.2019.67561

فهرست سلام‌بچه‌ها خرداد 98


صفحه‌ی خدا/ وقت/2

سرمقاله/ مسافر بهشت/4

قصه‌های کتاب آسمانی/ شتری که مادرش کوه بود/6

شعر/ دل‌تنگی کوفه – پدر – واژه‌های تلخ/9

مقاله/ مثل رهبر قبلی!/10

ایران‌گردی/ روستای چندار با برف بی‌موقع بهاری/12

داستان/ یاعلی/14

آقاسیدروح‌الله/16

کاریکلماتور/ هنوز عقربه‌هایم تمام نشده/18

آگهی/19

اتاق مشاور/ جشن تولد که پارتی نیست/20

یک قصه، یک حدیث/ مسابقه‌ی رو پایی/22

شوخی در جبهه/24

طنز تاریخ/ پالوده/26

سقف ماندگار(2)/28

داستان/ مسافر نیشابور/30

شعر/ نیش - دو دوست - جشنواره - من و کوه - بهار – آیه‌های روشن امام/32

شعر شلوغ/ تعارفات بی‌جا/34

جدول/36

آگهی/37

داستان/ من، شعر و آقای موسوی/38

دیالوگ‎های ماندگار/40

داستان/ حیات به شرط کولر/42

فرم اشتراک/44

کمیک استریپ/ طرز رفتار مناسب با مردم/52

CAPTCHA Image