جنگ سرد

10.22081/hk.2019.67417

جنگ سرد


جنگ سرد

الهام فرجی- اصفهان

گلوله‌های بزرگ

گلوله‌های کوچک

شلیک‌های آبدار

انفجار خنده‌ها

شهر در محاصره‌ی آدم‌برفی‌هاست

CAPTCHA Image