کتاب

10.22081/hk.2019.67416

کتاب


مریم اسلامی

کمی جنگلی بوده‌ام

کمی سرخ‌پوست

کمی با نهنگان خوش‌حال، دوست

کمی توی تاریخ چرخیده‌ام

زمان را نَوَردیده‌ام

 

همین هفته با دسته‌ای پنگوئن

سفر می‌کنم

به قطب جنوب

 

فراوان سفر کرده‌ام

به جاهای خوب

تو با من نبودی چه حیف

در این خانه ماندی

کتابی نخواندی

CAPTCHA Image