جزیره‌هایی مثل بهشت

10.22081/hk.2019.67414

جزیره‌هایی مثل بهشت


جزایر فارو، جزء زیباترین جزایر جهان هستند. این جزایر، خودمختار هستند؛ اما از نظر جغرافیایی جزئی از دانمارک به حساب می‌آید. این جزایر به هجده عدد می‌رسند که هفده‌تای آن مسکونی هستند. آب و هوای خوب، سرسبزی و زیبایی این جزایر باعث شده که هرساله گردش‌گران زیادی به آن منطقه سفر کنند.

CAPTCHA Image