نامه - کوپه‌ی دوازده

10.22081/hk.2019.67405

نامه - کوپه‌ی دوازده


نامه

پروانه شیرازی (لعیا)

این غروب جمعه هم

گذشت

مثل جمعه‌های پیش از این

 

باز هم نیامدی

فقط

همین

**********

 

کوپه‌ی دوازده

سمیه تورجی

ایستاده روی ریل

سوت می‌زند قطار

می‌رود به سمت نور

با دوازده بهار

 

داده است یک بلیط

دست هر کدام‌شان

تیک سبز خورده است

روبه‌روی نام‌شان

 

طبق لیست، حاضرند

تا بهار یازده

خالی از مسافر است

کوپه‌ی دوازده

CAPTCHA Image