دیمه، سرزمین چشمه‌ها و لاله‌های واژگون

10.22081/hk.2019.67214

دیمه، سرزمین چشمه‌ها و لاله‌های واژگون


ایران‌گردی

قسمت ششم

عدالت عابدینی

ایل بختیاری

بختیاری‌ها از مهم‌ترین ایلات لر هستند که از فارس و اصفهان تا خوزستان و لرستان را در قلمرو خود دارند. در استان چهارمحال‌‌ و بختیاری هم، ایل بختیاری زندگی می‌کنند. تمام بختیاری‌ها به دو ایل بزرگ «هفت لنگ» و «چهار لنگ» تقسیم می‌شوند. و هر کدام از این دو شاخه، خود به چند طایفه و تیره قسمت می‌شوند.

روستای دیمه

این روستا در حاشیه‌ی زردکوه بختیاری و ده کیلومتری شهرستان کوه‌رنگ واقع شده است. آب و هوای آن سرد کوهستانی است. به طوری که حداقل دما به 25- و حداکثر به 30+ می‌رسد. بیش‌تر پوشش گیاهی آن «گون»، «کرفس»، «کتو» و «کنگر» است. آب و هوای آن به گونه‌ای است که حدود چهار و صد گونه گیاهان دارویی در آن وجود دارد. از سوغاتی این روستا می‌توان به «کشک»، «قارا»، «روغن حیوانی درجه‌ی یک»، «کره»، «موسیر»، «تره کوهی» و «بن سرخ» اشاره کرد.

ویژگی روستا

شهرت این روستا به دلیل چشمه‌های خروشانش است. منابع آبی این روستا، چشمه‌ها هستند که منشاء آن‌ها سلسله کوه‌های زردکوه بختیاری است. آب در این روستا آن‌قدر زیاد است که هیچ‌کدام از خانه‌ها کنتور آب ندارند و آب مستقیم از چشمه، به خانه‌ها می‌آید و هیچ‌گاه کمبود آب در این روستا وجود ندارد. گفتنی است که استان چهارمحال و بختیاری به سرزمین چشمه‌سارها بیش‌تر شهرت دارد.

CAPTCHA Image