یک عید نوروز با حال

10.22081/hk.2019.67211

یک عید نوروز با حال


سیدناصر هاشمی

1- خانه‌تکانی را به صورت صحیح انجام دهید.

(تصویر: تصویری از حیاط یک خانه که همه چیز را شسته‌اند: فرش، مبل، لباس و حتی یک نوزاد روی بندرخت آویزان است. مرد خانواده با زیرپوش رکابی و پیژامه و یک کیف قصد دارد به اداره برود؛ چون لباس‌هایش روی بند است.)

2- در نوروز بهتر است که جلوی مهمان‌ها آجیل به اندازه‌ی کافی باشد.

(تصویر: همه در خانه نشسته‌اند و مهمان‌ها هم هستند. روی میز یک کاسه‌ی بزرگ آجیل هست و کنارش یک نوشته وجود دارد: «لعنت بر کسی که آجیل بردارد.» صاحب‌خانه نیز لبخند بر لب دارد.)

3- در مهمانی‌ها به هم رحم کنیم.

( تصویر: مهمان و صاحب‌خانه در تصویر. جلوی صاحب‌خانه بشقاب خالی است. دیس میوه فقط یک سیب دارد. جلوی مهمان بشقابی پر از پوست موز، پرتقال، تخمه و... است و در دستش هم موزی است که دارد می‌خورد. صاحب‌خانه با تعجب مهمان را نگاه می‌کند.)

4- نکات ایمنی را رعایت کنیم.

(تصویر: در یک مهمانی چند نفر روی مبل به عنوان مهمان نشسته‌اند. روی میز، یک ظرف میوه گذاشته شده است. صاحب‌خانه به هر یک از میوه‌ها سیم برق وصل کرده است. خودش هم دارد می‌خندد و می‌گوید: «تو رو خدا تعارف نکنید بفرمایید!» مهمان‌ها دارند با تعجب به هم نگاه می‌کنند.)

5- در دید و بازدید نوروز با شعور باشید و انصاف را رعایت کنید.

(تصویر: یک نیسان پر از آدم در حال حرکت است و یک نفر از داخل باربند داد می‌زند: «منزل عمورحیم بپر بالا.»

6- در نوروز حتماً کینه و کدورت‌ها را کنار بگذارید.

(تصویر: خانواده‌ای به عید دیدنی رفته‌اند. همه نشسته‌اند ولی با اخم، هم صاحب‌خانه و هم مهمان مسلح هستند.)

7- در تنگ نوروزی فقط ماهی نگه‌داری کنید.

(تصویر: توی سفره‌ی هفت‌سین که روی میز چیده شده، تنگ بزرگی دیده می‌شود که توی آن یک سوسمار، یک اژدها، چندتا اردک و یک هشت پا است. یک ماهی هم سرش را از تنگ بیرون آورده، بر لبه‌ی تنگ خم شده و دارد نفس می‌کشد.)

8- هر چیزی حدی دارد. عیدی گرفتن هم همین‌طور. شورش را در نیاورید.

(تصویر: پسر بچه‌ای با تفنگ، صاحب‌خانه را نشانه رفته و می‌گوید: ده هزار تومن رو ببر بذار در کوزه، آبشو بخور. یا یه تراول بده یا اشهد تو بخون.)

9- انداختن سبزه به آب کسی را خوش‌بخت نکرده است.

(تصویر: رودخانه‌ای پر از سبزه که مردم به رود انداخته‌اند. یک ماهی پدر و یک ماهی پسر سر از آب بیرون آورده‌اند. سبزه‌ها را نگاه می‌کنند که به طرف آن‌ها می‌آیند. ماهی پدر می‌گوید: «بدبخت شدیم.»)

10- خواهش می‌کنیم در روز طبیعت فقط و فقط چمن گره بزنید.

(تصویری از یک شهر که تابلوی راهنمایی رانندگی گره خورده، دو درخت گره خورده‌اند، تیر چراغ برق گره خورده، سیم‌های برق گره خورده‌اند و...)

CAPTCHA Image