حکومت خدا - آتشفشان

10.22081/hk.2019.67038

حکومت خدا - آتشفشان


حکومت خدا

22 بهمن، سرآغاز پیروزی ملت ایران بر مستکبران و غارت‌گران، 22 بهمن سرآغاز برچیده شدن دستگاه ستم‌گری طاغوتیان، 22 بهمن سر آغاز حکومت اللَّه بر جهان و 22 بهمن سرآغاز برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی و بیداری مستضعفان، بر کشور و ملت بزرگ ایران و بر جمیع مسلمانان، مستضعفان و محرومان مبارک باد.

امام خمینی 20/11/1361

آتشفشان

دهه‌ی فجر، یعنی شکفتن نیروی عظیم اسلامی و فعال شدن آتشفشانی که پایه‌های استکبار را به لرزه درآورد. لذا این دهه به ویژه روز 22بهمن، از ایامُ‌ الله است.

انقلاب اسلامی ملت ما را زنده و هوشیار کرد و به آنان شجاعت، قدرت و عزت داد و این از ثمرات انقلاب ماست. ملت ما اولین ملتی بود که ثابت کرد آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و ملت‌های دیگر نیز باید با تمسک به اسلام همین راه را طی کنند.

رهبر معظم انقلاب 10/11/1369

CAPTCHA Image