صاحبان عمر - درخت فداکار

10.22081/hk.2018.66003

صاحبان عمر - درخت فداکار


صاحبان عمر

صبا کام‌پرور - اراک

عقربه‌ها

هیچ‌گاه

خسته نمی‌شوند

هیچ‌وقت

سرگیجه نمی‌گیرند

هیچ موقع

دل‌شان نمی‌خواهد متوقف شوند

آن‌ها

عاشق شغل‌شان هستند!

******

 

درخت فداکار

معصومه ملاپور - اراک

هر روز

تعارف می‌کنند

این عابران بی‌خیال

دود سیگار بیمار را

و هی روی کولم تاب‌بازی می‌کنند

این بچه‌های بی‌خیال

ماشین‌ها

دود حلقوم‌شان را فوت می‌کنند

توی صورتم

برگه‌های تبلیغات

دایم مهمانم می‌شوند

نسل آینده

دیگر مرا

درخت‌های سیاه می‌شناسند

درخت‌های کاغذی

درخت‌های

....

CAPTCHA Image