سلام خدا

10.22081/hk.2018.65759

سلام خدا


مرصیه تاجری

کنار پنجره باران

کنار پنجره احساس

کنار پنجره شادند

شکوفه‌های گل یاس

 

هزار قاصدک آرام

در انتظار سلام‌اند

دوتا کبوتر خوش‌حال

نشسته بر لب بام‌اند

 

چه صبح خوب و قشنگی

بهار آمده دنیا

شنیده قلب من امروز

سلام سبز خدا را

CAPTCHA Image