راه آهن در دل روستا

10.22081/hk.2018.65520

راه آهن در دل روستا


ویتنام، یک کشور نه چندان ثروت‌مند است. این کشور به جز این‌که منابع زیرزمینی کمی دارد، مدت زیادی را هم در جنگ با آمریکا گذراند. همه‌ی این‌ها باعث عقب‌ماندگی این کشور شد.

مردم این کشور انسان‌هایی پرتلاش و امیدوار هستند؛ حتی اگر راه‌آهن از وسط کوچه‌ی آن‌ها عبور کند، آن‌ها امیدشان را از دست نمی‌دهند و راه‌های جدیدی برای زندگی پیدا می‌کنند.

CAPTCHA Image