باران گلبرگ

10.22081/hk.2018.65519

باران گلبرگ


کارگردان یک فیلم در کاستاریکا قصد داشت فیلمی بسازد که در یکی از صحنه‌های آن باید بارانِ گلبرگ بر سر روستایی فرو می‌ریخت. او زمینه‌ی بارش هشت‌ میلیون گل را در یک روستا برای فیلم‌برداری فیلمش فراهم کرد.

بارانِ گلبرگ‌ها تصویر زیبایی در روستا به وجود آورد و عکاس‌ها برای عکاسی به آن روستا شتافتند.

CAPTCHA Image