شعر، دعوا، گرگ ها

10.22081/hk.2018.65370

شعر، دعوا، گرگ ها


گرگ‌ها

 (به کودکان مظلوم سوریه)

 چشم‌شان به راه ماند

 چشم مادران به راه صلح و دوستی!

 گرگ‌ها

 در لباس میش‌ها

 مستتر شدند

 خنده‌های کودکانه منفجر شدند

 

حضور

 برگ برگ یاس

 خوشه خوشه‌های تاک

 توت

 تارهای عنکبوت

 یا هر آن‌چه در برابر نگاه ماست

 هر کدام‌شان نشانه‌هایی از حضور حضرت خداست!

از ثارالله جنیدی کلاس هفتم - ورامین

 

 

 

دعوا

 گرومپ

 گرومپ

 در آسمان دعوا شده

 ابر و ریزگرد می‌جنگند

 روی سر مردم خاک می‌بارد

 محمدمهدی جمالو دوازده‌ساله - اراک

 

خانه

 حلزون عجله ندارد

 نمی‌خواهد به خانه برسد

 خانه‌اش همین‌جاست

 شعرها از محمدمهدی جمالو 12‌ساله - اراک

 

 

 

CAPTCHA Image