قطار

10.22081/hk.2018.65165

قطار


 

رضا ضیایی‌زاده تهران - کلاس هفتم

ستاره‌ها

یکی‌یکی همراه شدند

از پشت پنجره‌ی قطار

ماه به دنبال‌شان

آمدند هم‌پای قطار

رسیدند به ایستگاه

مسافری نبود

ماه و ستاره‌ها

باز همراه با

قطار رفتند

CAPTCHA Image