جدول کنجکاوی ویژه‌ی مدرسه (ص 45)

10.22081/hk.2017.63508

جدول کنجکاوی ویژه‌ی مدرسه (ص 45)


طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

راهنمایی:

در این جدول، چهل اصطلاح مربوط به درس، مدرسه و علم‌آموزی آمده است. با توجه به اسم‌های ارائه‌شده، آن‌ها را در جدول پیدا کنید و روی آن‌ها خط بکشید. بعد از انجام این‌ کار، تعداد 39 حرف خط‌نخورده در جدول باقی می‌ماند که از پشت سر هم قرار دادن آن‌ها، به رمز جدول که حدیثی از رسول گرامی اسلامj درباره‌ی آموختن دانش است، دست خواهید یافت.

لازم به توضیح است که در برخی نام‌ها، فقط کلمه‌های داخل کمانک() در جدول آمده است. هم‌چنین توجه داشته باشید کلمه‌های داخل جدول، در چهار جهت و به شکل مُوَرّب (کج) هم آمده است.

آزمایش‌گاه – آموزش (خانواده) – آموزگار – (اخراج) از کلاس – اخلاق – اردو – املا – انضباط – بوفه – پایان ترم – تاریخ – تخته (سیاه) – تخته (هوشمند) – ترم اول – تقلب – دبستان – دبیر – دبیرستان – (دوازدهم) اردی‌بهشت – دیتا – روز معلم – ریاضی – زنگ (تفریح) – سرایدار – شهید مرتضی – شیمی – فوق (برنامه) – قلم نوری – کارنامه – کتاب‌های (کمک‌درسی) – کمک به (مدرسه) – گچ – مدیر – مسابقات (فرهنگی) و هنری – مسابقات (ورزشی) – (معاون) آموزشی – معاون (پرورشی) – منطق – نمازخانه – هندسه.

 

 

 

ی

گ

ن

ه

ر

ف

ه

ا

ر

ل

و

ا

م

ر

ت

ب

ل

ق

ت

ف

ر

ی

ح

م

ک

س

ر

ر

د

ر

ج

س

ل

ت

ر

و

ز

م

ع

ل

م

د

ت

ج

و

ک

ه

م

ا

ن

ر

ب

ی

ه

د

ا

و

ن

ا

خ

م

ن

ن

ه

ا

پ

ر

و

ر

ش

ی

د

ا

خ

ی

ک

ا

و

ا

ت

ا

ن

گ

چ

ش

م

ت

ی

ل

ر

د

خ

ر

گ

س

ش

ی

م

ی

ب

ط

ا

ا

ا

ا

ر

ز

ی

ش

ر

ش

د

د

ش

ب

ه

ه

پ

ق

ت

س

ا

ش

ی

ی

ت

م

ر

ز

د

ر

ر

ی

د

م

ی

م

ر

ا

ب

ه

ج

س

ر

ا

ی

د

ا

ر

س

ت

ن

ج

م

د

و

ی

ه

و

ر

ی

ب

د

ی

ج

ا

م

و

ز

گ

ا

ر

ق

ط

ن

م

س

ی

ا

ا

ا

و

ا

ا

ه

و

ش

م

ن

د

ب

ت

ر

ض

ر

ا

و

ه

ن

د

س

ه

م

ا

ن

ر

ا

ک

ی

خ

د

م

ع

ا

و

ن

ی

ط

ا

ب

ض

ن

ا

د

ا

 

CAPTCHA Image