جدول فارسی

نویسنده


افقی:

1. از شهرهای مقاوم دوران دفاع مقدس.

2. پایتخت آلبانی - ضروری و مورد نیاز.

3. اسم - بلندی – نیستی.

4. مساوی - مالی که در جنگ به دست می‌آید – حرص.

5. خشکی – حلقه‌ای که دور یک شیء را احاطه می‌کند.

6. سخنی که از کسی نقل قول شود – دروازه‌بان تیم ملی ایران.

7. معلم دبیرستان – پنبه‌دانه.

8. واحد پول ژاپن - نفس خسته - هواپیمای عجول - محصول صابون.

9. از تمدن‌های باستانی - بازگشت و پژواک صدا – زیاده‌روی و افراط.

10. فرزند خبیث معاویه – وسیع.

11. کاشف ایرانی الکل.

عمودی:

1. ورزشی راکتی.

2. سرزمین - ضخیم نیست.

3. حیا - حرکت هوا - کاری که زود انجام نشود.

4. خم کاغذ - ناآشنا - ماه سرد.

5. آن‌ها - نامی دخترانه.

6. اصطلاحی در ریاضیات به معنای گوشه – رونوشت.

7. موجود غیرجاندار - غذای خودنویس.

8. قلب - خواندن قرآن کریم - آخرین رمق.

9. حرف بیست و ششم الفبا - باهوش دارد - سیم دارای فشار الکتریکی.

10. شهر استان لرستان - به شکل کره.

11. با اتمام ماه مبارک رمضان این عبادت گروهی انجام می‌شود.

 

CAPTCHA Image