جدول فارسی

نویسنده


یادآوری: در این جدول از نقطه‌ی شروع تا آخرین سؤال، تمامی پاسخ‌ها پشت سر هم نوشته می‌شود. برای راهنمایی شما، آخرین حرف هر پاسخ که همان اولین حرف پاسخ سؤال بعدی است به صورت خانه‌ی رنگی مشخص شده است. بعد از پاسخ‌گویی به تمامی سؤالات جدول، حروف خانه‌های شماره‌دار را به ترتیب شماره در کنار هم قرار دهید تا به پیام جدول که کلامی گوهربار از پیامبر گرامی اسلام(ص) است، دست یابید.

1. کشور همسایه با مرکزیت شهر اسلام‌آباد (هفت حرف)

2. همسفر سوزن (دو حرف)

3. زمین را گرم می‌کند (شش حرف)

4. تعداد امامان ما شیعیان (شش حرف)

5. به هفت روز شنبه تا جمعه گفته می‌شود (چهار حرف)

6. کارش هیزم شکستن است (هفت حرف)

7. غذای حاضری از جنس تخم‌مرغ (پنج حرف)

8. ماشین بارکش شهری (چهار حرف)

9. اولین اصل از اصول دین (پنج حرف)

10. پسر نیست (چهار حرف)

11. ماه خودسازی و عبادت (پنج حرف)

12. فروع دین هشتم (نه حرف)

13. در روستا زندگی می‌کند (هفت حرف)

14. پسر ظالم و ناخلف معاویه (چهار حرف)

15. گلر فوتبال (نه حرف)

16. ستون دین (چهار حرف)

17. شیرینی مخصوص ماه مبارک رمضان (شش حرف)

18. دومین ماه بهار (هشت حرف)

19. پایتخت کشورمان (پنج حرف)

20. غذای ظهر (پنج حرف)

21. دوستی (پنج حرف)

 

CAPTCHA Image