صفحه‌ی خدا


خدایا! ما ناشکری کردیم و تو نعمت‌مان بخشیدی؛ اگر شکرگزار بودیم، چه ­می‌کردی؟

 

CAPTCHA Image