صفحه‌ی خدا


بارالها!

چه مهربانی تو، که وقتی با وضو خوابیدیم نگفتی وضوی‌تان باطل است؛ گفتی خواب‌تان عبادت است.

 

CAPTCHA Image