فیلم‌نامه/ ارتباط ممنوع

نویسنده


1. داخلی/ ظهر/ مسجد

داخل یک مسجد نسبتاً بزرگ عده‌‌ی کمی برای برگزاری نماز جماعت، حضور دارند. روحانی مسجد مرد میان‌سالی است که هنگام نزدیک شدن اذان مشغول ذکر گفتن در محراب است.

2. داخلی/ ظهر/ مسجد/ ادامه

پسربچه‌ای حدوداً ده‌ساله، در حالی که یک برگه به دست دارد، وارد مسجد می‌شود و سلام می‌کند. روحانی مسجد با نگاهی به پسر، جواب سلام او را می‌دهد. پسر به سمت جامهری کنار در می‌رود. بالای جامهریِ روی دیوار، یک تابلوی اعلانات حدوداً نیم متر وجود دارد. پسر برگه‌ای را که لوله شده، باز می‌کند و آن را روی تابلوی اعلانات نصب می‌کند. روحانی مسجد از فاصله‌ی 15 متری نظاره‌گر کار پسر است؛ اما دید روحانی طوری است که نمی‌تواند محتویات برگه را بخواند. لحظه‌ی بعد نمازگزاران یکی پس از دیگری وارد مسجد می‌شوند. برخی از نمازگزاران بدون توجه به تابلوی اعلانات، مهری از جامهری برداشته و می‌روند و عده‌ای دیگر با برداشتن مهر، نگاه‌شان به برگه می‌افتد و با تعجب با نگاهی به برگه، گوشی‌های تلفن همراه خود را بیرون می‌آورند و با دکمه‌های آن بازی می‌کنند. چند نفر دیگر با دیدن برگه فقط لبخندی زده و به صف نماز می‌روند. روحانی مسجد با دیدن چنین صحنه‌ای به فکر می‌رود و با کنجکاوی کمی سرش را تکان می‌دهد.

3. داخلی/ ظهر/ مسجد/ ادامه

مؤذن مسجد با به دست گرفتن میکروفن، مشغول گفتن اذان می‌شود. روحانی با نگاهی زیرکانه به منظور دیدن برگه قصد دارد از جای خود بلند شود که یکی از نمازگزاران با او سلام و احوال‌پرسی می‌کند و مانع بلند شدن روحانی از جایش می‌شود. اندکی بعد روحانی برای خواندن متن برگه از جای خود بلند می‌شود. ابتدا عبای خود را مرتب می‌کند و در هنگام رفتن به سمت تابلوی اعلانات، نمازگزار دیگری سد راهش می‌شود و از او درخواست استخاره می‌کند. روحانی تسبیحی از جیبش بیرون می‌آورد و برای شخص نمازگزار استخاره‌ای می‌گیرد. سپس روحانی با شتاب به سمت تابلوی اعلانات حرکت می‌کند. چندین نمازگزار داخل صف نماز در حالی که نشسته‌اند با روحانی سلام می‌کنند.

4. داخلی/ ظهر/ مسجد/ ادامه

روحانیِ مسجد نزدیک در ورودی، کنار جامهری می‌رسد. نگاهی به متن برگه‌ی داخل تابلوی اعلانات می‌اندازد؛ اما در این هنگام گوشی تلفن همراه روحانی به صدا درمی‌آید. روحانی با نگاهی به متن برگه، گوشی تلفن همراه خود را خاموش می‌کند. صدای مؤذن در حال گفتن قد قامت‌ الصلاة است. روحانی با شتاب به سمت محراب جهت خواندن نماز حرکت می‌کند. پسری در میان یکی از صف‌های نماز، با لبخندی بر لب، نظاره‌گر روحانی و بعد متن برگه می‌شود که نوشته شده است: «در هنگام ارتباط با خالق، ارتباط با مخلوق ممنوع».

 

CAPTCHA Image