صفحه‌ی خدا


بی‌رغبت

دل مرا به محبت خود پر کن تا از دنیا بی‌رغبت شوم و از روی شوق وظایف خود را انجام دهم.

صحیفه‌ی سجادیه

چه عزیز است

الهی!ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس را که تو خواهی!

خواجه‌عبدالله انصاری

باقی

الهی این گدا بس ناتوان است

به درگاه تو مشتی استخوان است

الهی جان عطّار است حیران

عجب در آتش مهر تو سوزان

دلم خون شد ز مشتاقی تو دانی

مرا فانی کن و باقی تو دانی

عطار نیشابوری

 

CAPTCHA Image