آسمانه / باران

نویسنده


باران که می‌بارد

بر روی هر گلدان

چِک چِک صدا دارد

هر قطره‌ی باران

        *

باز آسمان ابریست

ابری‌تر از دیروز

لطف خدا جاریست

تا بی‌کران هر روز

        *

در دفترم این‌بار

من می‌کشم خورشید

یک جنگل زیبا

یک آسمان امید

        *

رنگین‌کمان پیداست

با رنگ‌های شاد

در دشت می‌پیچد

آواز نرم باد

        *

در آخر صفحه

من می‌کشم حالا

یک ماهی قرمز

دریاچه‌ای زیبا

        *

 شکر خدای خوب

داناتر از او کیست؟

دنیای‌مان بی‌او

آرام و زیبا نیست

CAPTCHA Image