نویسنده

چه زود حرفت

دو تا می‌شود

رنگ عوض می‌کند

و رانده می‌شود

قطار حرف‌های تو

با دروغ

خفه می‌شود

کودکی تو

زیر یوغ قدکشیدنت

و تو نقاب می‌زنی

سادگی کودکانه‌ات را

شیطان

روی واژه‌های تو

چنگ می‌زند

و

 دست و پا می‌زند

کودکی تو

لای دست‌های وحشیانه‌ی دروغ

مدتی است

گم شده

خدا

توی جمله‌های تو

بیا عبور کن

از زلال صاف آسمان

بیا عبور کن

بیا و

پیش خدا بمان!

عفت داودآبادی‌- کلاس دوم دبیرستان

CAPTCHA Image