آسمانه/بی‌خبریآخرین لحظه
حسرت
شنیدن یک خبر
که
بی‌تابی را
آسان می‌کند
برای‌مان.
کاش زودتر
بیاید
قاصدک
خوش‌خبر!
CAPTCHA Image