جدول مارپیچ

نویسنده* تذکّر: برای حل این جدول، از سمت فلش شروع می‌کنیم تا به مرکز مربع برسیم. در کنار هر شرح تعداد حروف به‌کار رفته در جدول زیر نوشته شده است. در پایان، خانه‌های رنگی را از ابتدا تا انتها بخوانید تا به رمز (که جمله‌ای از دعای ندبه است) برسید.
1- محل نگهداری کتاب (8 حرف).
2- لقب امام نهم به معنای بخشنده (4 حرف).
3- خط فرضی که زمین را به دو نیمکره‌ی شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. (5 حرف).
4- خواهر پدر (3 حرف).
5- حشره‌ی عسل‌ساز (5 حرف).
6- قاتل ملعون امام حسین× (4 حرف).
7- مغازه (4 حرف).
8- مروارید دهان (5 حرف).
9- نام امام عصر# به معنی هدایت‌شده (4 حرف).
10- دو ضرب در صد (5 حرف).
11- سوره‌ی هشتم قرآن‌کریم (5 حرف).
12- واجب ماه رمضان (4 حرف).
13- اذان‌گو (4 حرف).
14- پوشش سر (4 حرف).
15- فصل برگریزان (5 حرف).
16- تن‌پوش (4 حرف).
17- لقب امام هفتم به معنای فرو برنده‌ی خشم (4 حرف).
18- گل نشکفته (4 حرف).
19- خانه‌ی خرگوش (4 حرف).
20- محل علم‌آموزی (5 حرف).
21- پیامبر مسیحیان (4 حرف).
22- بلندترین کوه ایران (6 حرف).
23- آب چشم (3 حرف).
24- مکانی برای پاکیزه شدن (4 حرف).
25- محل نگهداری پول (4 حرف).
26- میوه‌ی درخت نخل (4 حرف).
27- گریه‌ی ابر (5 حرف)
CAPTCHA Image