چوپان

نویسندهدو‌- سه روزی شده, چوپان
خریده گوشی همراه
حواسش نیست دیگر او
به گرگ و حمله‌ی روباه
***
به‌جای نی‌لبک دارد
درون گوشی‌اش آهنگ
سرش گرم است و می‌خندد
به بازی‌های رنگارنگ
***
پیامک‌های پی در پی
برایش می‌رسد هر دم
نمی‌داند که از گله
شده یک دانه برّه کم
***
و من می‌دانم آخر ما
غذای گرگ و روباهیم
اسیر بازی و زنگِ
همین گوشی همراهیم
CAPTCHA Image