گریه‌ی شوق

نویسندهبی‌چتر و بارانی
از کارخانه می‌رسی خانه
در را که می‌بندی
غمگین‌تر از هر روز می‌خندی
غمگین‌تر از تو، من
غمگین‌تر از تو خنده‌ی مادر
غمگین‌تر از تو گریه‌ی شوق سماور

CAPTCHA Image