جدول اعداد (سودوکو)

نویسنده
اعداد یک تا شانزده را به گونه‌ای در مربع بزرگ(16×16) قرار دهید که در هیچ یک از ردیف‌های افقی و عمودی، عدد تکراری نباشد. هم‌چنین هیچ کدام از مربع‌های کوچک(4×4) عدد تکراری نداشته باشند.
CAPTCHA Image