غم قلابی

نویسنده
ماهی آزرده گفت:

شب، شبِ مهتابی است

آسمان

مثل دل آینه‌ها آبی است

رود پر از ماهی و مرغابی است

صحبتی از درد و غم و غصه نیست

غصه‌ی من یک غم «قلابی» است
CAPTCHA Image