می‌رسد بهار

نویسنده
(به مناسبت سالگرد 22 بهمن)

یک سلام سبز می‌شوی

می‌رسی دوباره از سفر

از میان دشت‌های دور

ای نسیم خوب و خوش‌خبر!

*

مثل یک جوانه می‌شوی

در نگاه خسته‌ی درخت

مثل یک پرنده‌ی قشنگ

روی انتظار بند رخت

*

بوی نان تازه می‌شوی

روی دست‌های نرم باد

می‌روی به سفره‌های غم‌زده

چون خیال کودکانه شاد

*

چون درخت ریشه می‌زنی

می‌رسی به آسمان و ماه

پخش می‌شود صدای تو:

«مرگ بر دل سیاه شاه»

*

یک کلام سرخ می‌شوی

یک پیام تازه، یک شعار

مژده می‌دهد صدای تو:

«می‌رسد بهار، می‌رسد بهار»
CAPTCHA Image