صفحه‌ی خدا
* فرشتگان

خدایا! رنج نوشتن کارهای بد را از فرشتگان بزرگواری که کارهای ما را می‌نویسند بردار و کارنامه‌های ما را از نیکی‌ها پُر ساز و زشتکاری‌های‌مان را وسیله‌ی بی‌آبرویی نزد فرشتگان قرار مده!

صحیفه‌ی سجادیه

* گدا

یا رب ز تو آنچه من گدا می‌خواهم

افزون ز هزار پادشا می‌خواهم

هر کس ز درِ تو حاجتی می‌خواهد

من آمده‌ام از تو تو را می‌خواهم

سیدحسن غزنوی

* روا

الهی اگر مُجرمیم، مسلمانیم؛ و اگر بد کرده‌ایم، پشیمانیم؛ و اگر ما را بسوزی، سزای آنیم؛ و اگر بیامرزی، نه جای آنیم. الهی بر دار کنی، رواست، مهجور مکن؛ و اگر به دوزخ فرستی، رضاست. از خود دور مکن!

مناجات‌نامه‌ی خواجه‌عبدا...

* حساب

خدایا! همواره تو را سپاس‌گزارم که هر چه در راه تو، در راه پیام تو پیش‌تر می‌روم و بیش‌تر رنج می‌برم! خدایا چشمِ انتظارم تنها به روی تو باز ماند. تنها از تو یاری می‌طلبم و تنها از تو پاداش می‌گیرم. در حسابی که با تو دارم شریکی دیگر نباشد تا حلاوت اخلاص را‌- که هر دلی اگر اندکی چشید، هیچ قندی در کامش شیرین نیست‌- بچشم!

دکتر علی شریعتی
CAPTCHA Image