پاسخ به نامه‌های آسمانه

نویسنده
دوست خوبم سارا روشن‌رأی

سلام! مطالب زیبای شما به دستم رسید. گزارش شهر توت‌فرنگی با عکس‌ها جالب بود که در مجله استفاده شد. مطالبی هم که از کتاب جَبران خلیل جَبران انتخاب کردی، خواندنی بود. تلاشت خوب است و سعی کن این تلاش ادامه داشته باشد. با این حال در گزارشت می‌توانستی با مردم صحبت کنی و درباره‌ی کارشان بپرسی. از این راه می‌توان اطلاعات خوبی به دست آورد. باز هم برای‌مان بنویس و بفرست.

دوست گرامی زینب خزائی‌پول

سلام! مطالبی که فرستاده بودی زیبا بود؛ ولی در نظر داشته باش که مخاطبان سلام‌بچه‌ها، نوجوانان هستند. بخش‌هایی از این مطالب مناسب گروه سنی نوجوانان نبود. امیدوارم با در نظر گرفتن این مهم در آینده شاهد مطالب مناسب نوجوانان از شما باشیم.

دوست خوبم زهرا مظفری

سلام! اثری از شما به اسم «مثل لبخند» به دستم رسید. در این شعر سعی کرده بودی نکات حکیمانه‌ای را بگنجانی. همین کاری که شاعران گذشته از جمله سعدی، سنایی و مولوی انجام داده‌اند؛ اما اگر چنین قصدی در شعر داری باید نگاه شاعرانه را تقویت کنی. هنر شاعران گذشته در این بود که این نکات را به زبانی شیوا، رسا و شاعرانه بیان می‌کردند. مثلاً به یک نمونه که اشاره می‌کنم توجه کن:

دست طمع که پیش کسان می‌کنی دراز

پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش

این یک بیت به زیبایی مفهوم طمع را رسانده است و تشبیه شاعرانه‌ای بین دست و پل صورت گرفته؛ یا همین سهراب سپهری می‌گوید:

زندگی آب‌تنی در حوضچه‌ی اکنون است.

ببین، به زیبایی مفهوم زندگی را با زبان امروز و صمیمی گفته است.

نکته‌ی دیگر این که رعایت وزن در شعر مهم‌ترین کاری است که شاعر باید انجام دهد. در شعر شما هر چند قافیه را رعایت کرده‌ای، وزن آن رعایت نشده است. امیدوارم با مطالعه‌ی شعرهای شاعران بتوانی آثار بهتری خلق کنی. منتظر کارهای بعدی‌ات هستم.

اثر دیگر شما با نام «نوجوان دیروز» اصلاح شد و به چاپ می‌رسد.

مثل لبخند

شب رسید باز من ماندم و باز این دل

در کنجار فلسفه، او پیروز و من خجل

منطقش احساسی درآمیخته با حساب

در گوشم صدایی آشناست پشت نقاب

درست و نادرستت، سیاهه و ثبت شد

از دفتر زندگی باز صفحه‌ای ورق خورد

امروز خوب بود یا بد تمرین بندگی

معیار فقط قبولی نیست، در امتحان زندگی

صفحات محدود است در این دفتر

غنیمت شمار و از آن سود بر

پاک کردن هر خطا و خط‌خوردگی

نشان از پاکی سرشت آدمی

از سر لطف هدیه گیردش هر کس

برای او همین یک جمله بس

زندگی لطیفه‌ای‌ست بی‌تکرار

مثل لبخند کوتاه و تأثیرگذار

زهرا مظفری
CAPTCHA Image