در زمستان
زمستان

درخت کاج همسایه سبز است

دلم می‌خواهد سبز بماند پدرم

با برفی که روی سرش نشسته است.
CAPTCHA Image