برف

نویسندهبرف زیبا از آسمان دیشب

نم‌نمک در حیاط می‌بارید

دانه‌دانه سفیدرنگ و درشت

برق می‌زد شبیه مروارید

خواهرم گفت: «جای این همه برف

کاش می‌شد، انار می‌بارید

دامن ما همیشه پُر می‌شد

از اناری به رنگ سرخ و سفید»

حرف شیرین و ترش ما که شنید

سقف خانه، دهانش آب افتاد

مادرم غصه خورد و گفت ای وای

باز هم سقف خانه‌مان نم داد

CAPTCHA Image