گنجایش شُش‌های شما چه‌قدر است؟

نویسنده
آیا سالم و سرحال هستید؟ با این آزمایش معلوم می‌شود شُش‌های شما چه‌قدر هوا در خود نگه می‌دارند. این آزمایش به سادگی با وسایلی‌که در خانه هست انجام می‌شود!

لوازم مورد نیاز:

لوله‌ی پلاستیکی تمیز- بطری پلاستیکی بزرگ- آب- ظرف پلاستیکی بزرگ.

روش کار:

1- ابتدا مطمئن شوید که لوله‌ی پلاستیکی تمیز است.

2- ظرف پلاستیکی را تا 10 سانتی‌متری آن آب کنید.

3- بطری پلاستیکی را پر از آب کنید.

4- دست‌تان را روی دهانه‌ی بطری بگذارید تا وقتی آن را وارونه می‌کنید آب آن نریزد.

5- بطری را وارونه کنید و دهانه‌ی بطری را قبل از این‌که دست خود را از روی آن بردارید داخل ظرف‌شویی بگذارید.

6- یک سر لوله‌ی پلاستیکی را داخل بطری ببرید، یک نفس عمیق بکشید و حالا بازدم را در لوله انجام دهید.

میزان هوای داخل شش‌های شما چه‌قدر است؟

وقتی در لوله بازدم انجام می‌دهید، هوای داخل شش‌های شما به جای آب بطری قرار می‌گیرد. اگر مطمئن شوید که نفس عمیقی گرفته‌اید و کاملاً آن را خارج کرده‌اید، میزان آبی ‌که از بطری بیرون زده می‌شود با میزان هوایی که شش‌های شما نگه می‌دارند، معادل است. خوب است بدانید گنجایش شش‌ها حین رشد کودکان افزایش می‌یابد؛ ولی از طریق فعالیت منظم هم می‌توان ظرفیت آن‌ها را افزایش داد.
CAPTCHA Image