صدای پنجره

نویسنده
صدای پنجره می‌آید

صدایِ پنجره‌ی بی‌حرف

نگاه کن به صدای او!

میان بارش نرمِ برف

*

صدای پنجره می‌گوید

به گوش من غمِ گلدان را

صدای پنجره می‌داند

پیامِ ابری باران را

*

سکوتِ قرمز لادن را

شنیدم از لبِ زیبایش

میان خانه‌ی ما پیچید

نسیم عطر نفس‌هایش

*

صدای پنجره می‌آید

به گوش پرده‌ی بازیگوش

ترانه‌خوان و تماشایی‌ست

صدای پنجره‌ی خاموش

*

دوشنبه، پانزده اسفند

بهارِ پنجره در راه است

صدای پنجره می‌داند

که عمر برف چه کوتاه است!

CAPTCHA Image