صفحه‌ی خدا
گروهی خدا را به امید پاداشش پرستیدند، این پرستش سوداگران است؛ و گروهی او را از بیم و ترس پرستیدند، این پرستش بردگان است؛ و گروهی خدا را برای سپاسگزاری پرستیدند، که این پرستش آزادگان است.

نهج‌البلاغه

الهی! گفتی کریمم، امید بدان تمام است. تا کرم تو در میان است، ناامیدی حرام است.

مناجات‌نامه‌‌ی خواجه‌عبدا...

الهی! ما را یاری دیدن خورشید نیست، دم از دیدار «خورشیدآفرین» چون زنیم؟

الهی‌نامه‌ی علامه حسن‌زاده

ای یاد تو بر دل و زبان‌ها

افتاده چو روح بر روان‌ها

بی یاد تو نیست هیچ مرغی

در سبزه و باغ و بوستان‌ها

سیمرغ و عقاب و باز و شاهین

ذکر تو کند در آشیان‌ها

هرگز نرسد به منزل عشق

بی‌بدرقه‌ی تو کاروان‌ها

دیوان احمد جام ژنده‌پیل

خدایا! به من زیستنی عطا کن که در لحظه‌ی مرگ بر بی‌ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است، حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی‌اش سوگوار نباشم.

دکتر علی شریعتی
CAPTCHA Image