دوستت دارم...

نویسنده
نام تو ای سرزمین دوستی

چون گلی خوشبوست در گلدان من

نیست در من طاقت دوری تو

با تو هستم! گوش کن ایران من

*

با تو دارم حرف‌هایی سبز سبز

رنگ جنگل‌های زیبای شمال

حرف‌هایی مثل آب و آسمان

رنگ پرواز پرنده، رنگ بال

*

قصه‌ی دریایی‌ام را گوش کن!

قصه‌ای مثل خود تو خوب خوب

مثل جاشوی نجیبی توی لنج

مثل نخل مهربانی در جنوب

*

قصه‌ای از بچه‌های خوب تو

از همان‌هایی که پروازی شدند

تا بهشت دوستی‌ها پر زدند

بعد، با خورشید همبازی شدند

*

دفتر قلب تو نقاشی شده

با مداد همکلاسی‌های من

کودکم، یا نوجوانم، یا که... آه!

هر چه هستم دوستت دارم وطن...

CAPTCHA Image