چه فصل شاعرانه‌ای

نویسنده
خزان، خزان مهربان!

خزان، خزان آشنا!

کتاب و درس و مدرسه

صدای شاد بچه‌ها

***

چه فصل شاعرانه‌ای

کلاغ‌ها، خبر خبر

گذشته روزهای داغ

خزان رسیده از سفر

***

دوباره قلب ابرها

برای باد می‌تپد

به صورت سفیدشان

نسیم تازه می‌وزد

***

و سرخ و زرد و قهوه‌ای...

نشسته روی هر درخت

قشنگ و دیدنی شده

دوباره موی هر درخت
CAPTCHA Image