آسمانه / با تو

نویسندهتو خواب خیس رؤیام

عکس تو رو می‌بینم

دوست ندارم بیدار شم

از تو امید می‌گیرم

تازه دارم می‌فهمم

وقتی دلم می‌گیره

یکی همیشه هستش

دستامو زود می‌گیره

گلا‌ی زندگیمم

با تو همش بهارن

اونا که با تو موندن

دلای بی‌قرارن

غمای زندگیمو

رو سجاده می‌ذارم

وقتی به یادت باشم

دیگه غمی ندارم

CAPTCHA Image