آزمایش علمی

نویسنده
یخ‌های شناور

وسایل مورد نیاز:

لیوان تمیز، تکه‌های کوچک یخ، نمک، رنگ غذا، نخ.

1- سه‌چهارم لیوان را پر از آب می‌کنیم.

2- چند قطره رنگ غذا به نمک‌ها اضافه می‌کنیم تا کریستال‌های رنگیِ نمک درست شود. آن‌ها را در آب حل می‌کنیم.

3- در این مرحله چند تکه یخ داخل آب می‌اندازیم.

4- نخ را آهسته داخل آب نگه می‌داریم.

5- شما خواهید دید که نمک‌های رنگی داخل یخ‌ها نفوذ می‌کنند.

6- همچنان نخ را نزدیک تکه‌هایی یخ به مدت دو دقیقه نگه می‌داریم.

7- نخ را از داخل آب بیرون آورید. خواهید دید که تکه‌های یخ به نخ شما چسبیده‌اند.

چه اتفاقی افتاد؟

حتماً دیده یا شنیده‌اید که در فصل‌های سرد و یخی روی جاده‌ها را نمک می‌ریزند تا از لیز خوردن ماشین‌ها جلوگیری کنند. چرا نمک می‌ریزند؟ زیرا نمک در یخ نفوذ کرده و آن را آب می‌کند. در این آزمایش نیز نمک در تکه‌های یخی نفوذ می‌کند و تکه‌های یخ شل می‌شوند؛ ولی چون مقدار نمک از تکه‌های یخ کم‌تر است، یخ‌ها کاملاً ذوب نمی‌شوند، کمی شل شده و به نخ می‌چسبند. به همین دلیل است که آب‌های اقیانوس هیچ‌گاه یخ نمی‌زنند، چون نمک از یخ‌زدگی آب‌های اقیانوس‌ها هم جلوگیری می‌کند.
CAPTCHA Image