آسمانه/ کوچه رنگین کمان


 

به یاد می‌آورم...

شاعر: هِدر بِرنس

چگونه بودی دیروز

دویدی به طرفم با خوشحالی

باز کردی بازوانت را

تکان داد

نسیمی مهربان

موهایت را

شستشو دادم

خود را

در گرمی لبخندت

حالا تو ساکتی، هنوز

به یاد می‌آورم..
CAPTCHA Image