درخشان‌تر از الماس

نویسنده
* بهترینِ مردم کسی است که بیشتر از همه به مردم نفع می‌رساند.

حضرت محمد(ص)

* خدا رحمت کند کسی را که عیب مرا به من بنمایاند.

حضرت علی(ع)

* گران‌ترین خرج‌ها اتلاف وقت است.

بالزاک

* اگر هنری داری بیاور؛ وگرنه هنرنمایی مکن که رسوایی به بار خواهد آورد.

گوته

* مردم ترسو، در و دیوار را دشمن خود دانسته و از  همه‌چیز و همه‌کس بیمناکند.

سقراط

* هر روز خود را تازه کن، دوباره نیز خود را تازه کن. همیشه خود را نو و تازه نگه ‌دار.

کنفسیوس

* بشری که حق اظهار عقیده و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده حساب نمی‌شود.

مونتسکیو

* کم‌دانستن و پُرگفتن، مثل پول نداشتن و زیاد خرج کردن است.

ناپلئون

* امید در زندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

ویکتور هوگو

* شما می‌توانید گلی را زیر پای خود لگدمال کنید، ولی محال است که بتوانید عطر آن ‌را در فضا محو کنید.

ولتر

* آن‌چه هستید شما را بهتر معرفی می‌کند تا آن‌چه می‌گویید.

امرسون

* هیچ میراثی گرانبهاتر از راستی و درستی نیست.

شکسپیر

* پیشینیان ما از روی ناچاری و درماندگی آسمان‌ را گناهکار می‌دانستند؛ اما در زندگی ما بی‌گناه‌تر از این گنبد لاجوردی هیچ نیست.

* تجربه را در روی تختخواب نرم و مُتکای پر قو نمی‌توان به دست آورد.

اری پیر

* کتابی را اخلاقی و غیراخلاقی نامیدن بی‌جاست، کتاب یا خوب نوشته شده یا بد.

اسکاروایلد
CAPTCHA Image