محبوبه‌ی شب

نویسنده
من شبنمم، تو

محبوبه‌ی شب

وقتی نباشی

می‌سوزم از تب!

*

تو بهترین گل

روی زمینی

با رنگ و بویت

مهرآفرینی

*

تو در دل شب

مانند ماهی

معنا ندارد

با تو سیاهی!

*

لطفاً نظر کن

بر من دوباره

تا در نگاهت

باشم ستاره!

CAPTCHA Image