دل من
دل تو مثل قند است

دل من چای تازه

می‌افتی توی قلبم

سریع و بی‌اجازه

*

می‌آیی می‌نشینی

ته قلب من اول

میان تلخی من

خودت را می‌کنی حل

*

دل شیرین تو با

دل من همنشین است

تو که باشی کنارم

دلم چایی شیرین است
CAPTCHA Image