آسمانه/کوچه باغ

نویسنده


بهترین‌ها من ساده‌ترین واژه‌ی سر زبان‌هایم من کوتاه‌ترین جمله‌ی سالم من بارانی‌ترین ابرم من بوی تازه‌ی میخک و سوسنم من بوی ریحان و یاس را در آغوش دشت‌ها نهاده‌ام من پربارترین درخت جنگلم من بهترین تنفس هوایم من بهارم
CAPTCHA Image