خاطره

نویسنده
در حیاط قدیمی خانه

زندگی ساده بود و زیبا بود

روی دیوار ما و همسایه

یاس زیبا عروس گل‌ها بود

*

یاس شاداب و باسخاوت بود

عطر خود را به خانه می‌بخشید

با سرانگشت‌های خوش‌بویش

غُصه‌ها را یکی‌یکی می‌چید

*

کاش می‌شد که باز برگردم

به همان خانه‌ی پر از احساس

بنشینم کنار کودکی‌ام

زیر چتر قشنگِ کوچک یاس
CAPTCHA Image